• Διάρκεια

  ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 • Τοποθεσίαι

  ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΙΕΡΙΧΩ – ΣΑΜΑΡΕΙΑ – ΓΑΛΙΛΑΙΑ

 • Ἡμερομηνίαι Ἐκδρομῆς

  03 – 10 Νοεμβρίου 2022

 • Κρατήσεις

  Καλέσατε +30-210-5236263

03 – 10 Νοεμβρίου 2022

ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Διά τήν Ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΙΕΡΙΧΩ – ΣΑΜΑΡΕΙΑ – ΓΑΛΙΛΑΙΑ

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καί κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ

Ἑπιλέξατε τό ἀνωτέρω πρόγραμμα καὶ ταξιδέψατε μέ τήν φροντίδα καὶ ἐμπειρία τοῦ Πρακτορείου Ταξιδίων ΥΦΗΛΙΟΣ. Θά σᾶς προσφέρουμε τάς ὑψηλῆς ποιότητος ὑπηρεσίας μας καὶ θά μᾶς γνωρίσετε καλύτερα.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

Διαβάσατε τὰς ὁδηγίας μας διὰ ταξιδιώτας αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὰς συγκεκριμένας καὶ ἰσχυούσας ἀπαιτήσεις ἀνὰ χώραν.

Πρόγραμμα

 • Πέμπτη 03/11/2022

  ΑΘΗΝΑΙ-ΤΕΛ ΑΒΙB ΒΗΘΛΕΕΜ

  Πρωϊνή πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἐπισκέψεις εἰς τό Τέλ Ἀβιβ, εἰς τήν ἀρχαίαν Ἰόππην, εἰς τήν Λύδδα καὶ μεταφορά εἰς τήν Βηθλεέμ. Τακτοποίησις εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Βηθλεέμ.

 • Παρασκευή 04/11/2022

  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  Ἐπίσκεψις εἰς τήν παλαιάν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων. Προσκύνημα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τήν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου καὶ εἰς τήν Γεθσημανήν.

  Παρασκευή 04/11/2022

 • Σάββατον 05/11/2022

  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  Ἁγίου Ἰακώβου ἀδελφοθέου – 1ου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων

  Ἐκκλησιασμός εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. Ἐλεύθερος Χρόνος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καὶ ἐπισκέψεις εἰς τήν Νέαν Ἱερουσαλήμ.

  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ:   Ἱερά ἀγρυπνία εἰς τόν Πανάγιον Τάφον (προαιρετικῶς).

 • Κυριακή 06/11/2022

  ΙΕΡΙΧΩ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ, εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ εἰς τόν λόφον τῆς Σιών.

  Κυριακή 06/11/2022

 • Δευτέρα 07/11/2022

  ΒΗΘΛΕΕΜ

  Ἐπισκέψεις εἰς τήν Χεβρῶνα (Δρῦς Μαμβρῆ), εἰς τάς Μονάς Ἀββά Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου καὶ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, εἰς τόν Ναόν τῆς Γεννήσεως ἐν Βηθλεέμ, καὶ εἰς τό χωρίον τῶν ποιμένων.

 • Τρίτη 08/11/2022

  ΣΑΜΑΡΕΙΑ - ΙΕΡΙΧΩ

  Πρόγευμα. Ἐπίσκεψις εἰς τήν Σαμάρειαν καὶ εἰς τήν Νεάπολιν-Ναμπλούς. Προσκύνημα εἰς τήν Ἱ.Μ. Ἁγίας Φωτεινῆς (φρέαρ τοῦ Ἰακώβ καὶ Ἱερόν λείψανον τοῦ Ἱερομάρτυρος πατρός ἡμῶν Ἁγίου Φιλουμένου). Ἀναχώρησις διά τήν περιοχήν τῆς Ἱεριχοῦς. Ἱ. Μονή Ἀββᾶ Γερασίμου, Ἰορδάνης ποταμός (Ἁγιασμός τῶν ὑδάτων), Ἱ. Μονή Προφήτου Ἐλισσαίου, καὶ Σαραντάριον Ὄρος.

  Τρίτη 08/11/2022

 • Τετάρτη 09/11/2022

  ΒΗΘΛΕΕΜ - ΓΑΛΙΛΑΙΑ

  Ὥρα   06:00 – Πρόγευμα καὶ ἀναχώρησις μετά τῶν ἀποσκευῶν διά τήν Γαλιλαίαν. Ναζαρέτ (Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ), Κανά, Ὄρος Θαβώρ, Καπερναούμ, Ὄρος τῶν Μακαρισμῶν καὶ πόλις τῆς Τιβεριάδος. Διανυκτέρευσις εἰς τήν Τιβεριάδα.

 • Πέμπτη 10/11/2022

  ΓΑΛΙΛΑΙΑ-ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΑΘΗΝΑΙ

  Ἀναχώρησις μετά τῶν ἀποσκευῶν μέ τελικόν προορισμόν τόν ἀερολιμένα τοῦ Τέλ Ἀβίβ. Καθ’ὁδόν ἐπισκέψεις εἰς τήν πόλιν Χάϊφα, καὶ εἰς τό Καρμήλιον Ὄρος. Ἀπογευματινή πτῆσις διά τάς Ἀθήνας.

  Πέμπτη 10/11/2022

ΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καὶ κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!