Ὑπηρεσίαι

Ἐνῶ εἰδικευόμεθα εἰς τήν δημιουργίαν καί τήν λειτουργίαν ἑνός εὐρέως φάσματος περιηγήσεων, ταυτοχρόνως, παρέχομεν ἐπίσης καὶ ἄλλας βασικάς ταξιδιωτικάς ὑπηρεσίας.

  • Ἀεροπορικά εἰσιτήρια
  • Σιδηροδρομικά εἰσιτήρια
  • Ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια
  • Εἰσιτηρια λεωφορείων
  • Ενοικίασις αὐτοκινήτων
  • Ὑπηρεσίαι Ταξί
  • Ἐνοικιάσεις λεωφορείων
  • Καταλύμματα(Ξενοδοχεῖα, ξενῶναι, διαμερίσματα)
  • Ἐκδόσεις Θεωρήσεων(Βίζες)

Διά τό ἐπόμενόν σας ταξίδι λοιπόν, ὅπου καὶ ἄν σᾶς πάῃ, καλέσατε μας εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ διά νά γνωρίσετε τι σημαίνει ταξιδεύω μέ ἕναν ἰδιαίτερον τρόπον.

ΕΤΕΡΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 

Πολλοὶ καταναλωταὶ ἔχουν κάνει πολλὰς «ἀπλάς» κρατήσεις ταξιδίου μόνοι τους, ὅπως κράτησιν ἀεροπορικοῦ εἰσιτηρίου ἢ δωματίου ἑνὸς ξενοδοχείου.

Ὡστόσο, μπορεῖ νὰ μὴν συνειδητοποιοῦν τὸ τί χάνουν ὅταν ταξιδεύουν μὴ χρησιμοποιώντας τὸν Ταξιδιωτικὸν Πράκτορα.

Ἂν ψάχνετε λοιπόν, διὰ ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια, ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια, εἰσιτήρια τραίνου, κατάλυμα εἰς ἁπλόν ἢ πολυτελὲς ξενοδοχεῖον, μονοήμερον ἐκδρομήν, ἢ τὸ κατάλληλον ὄχημα διὰ νὰ ἐνοικιάσετε, τότε σίγουρα μποροῦμε νὰ σᾶς βοηθήσουμε εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Πρακτορεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ.

Ἔχουμε τὴν γνῶσιν, τὴν ἐμπειρίαν, τὰς ἐπαφὰς καὶ τὰ μέσα διὰ νὰ σᾶς ἀντισταθμίσουμε μὲ ἕνα καλλίτερον προϊὸν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖον προσφέρεται εἰς τὸ διαδίκτυον.

Μὴ διστάσετε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζὶ μας ἔστω καὶ διὰ μερικὰς συμβουλάς. Θὰ σᾶς ἐξοικονομήσουμε χρόνον καὶ χρῆμα. Θὰ σᾶς ἀκούσουμε καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ στοχεύσουμε τὸ κατάλληλον προϊὸν διὰ ἐσᾶς. Καὶ ἂν κάτι δὲν λειτουργήση σωστὰ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ταξιδίου σας, τότε θὰ κάνουμε τὸ πᾶν δυνατὸν προσπαθώντας νὰ ἐπαναφέρουμε τὰς διακοπὲς σας εἰς τὴν σωστήν πορείαν.

Εἴμεθα ἐδῶ διὰ κάθε εἴδους ταξιδιωτικῶν κρατήσεων. Ἀπὸ τὸ μικρὸν καὶ ἁπλόν εἰσιτήριον ἕως καὶ τὴν πλέον ἀπαιτητικὴν καὶ περιπετειώδη περιήγησιν.

Ἡ πραγματοποίησις τῆς κρατήσεως σας μέσω τοῦ Ταξιδιωτικοῦ Πρακτορείου ΥΦΗΛΙΟΣ θὰ κάμνη πάντα μίαν διαφοράν.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣΤαξίδια & Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!