Αἱ Ἀμερικαί

Ἐπισκεφθῆτε τάς Ἀμερικάς μέ τό Ταξιδιωτικόν Πρακτορεῖον Ὑφήλιος

 • Ἐξερευνήσατε τάς Ἀμερικάς, τήν Βόρειον καί τήν Νότιον. Ἐπισκεφθῆτε τάς πόλεις Κεμπέκ, Μόντρεαλ, Τορόντο, Βανκοῦβερ τοῦ Καναδᾶ, τήν Νέαν Ὑόρκην, Οὐάσιγκτον, Σικάγον, Χιοῦστον, Ντάλλας, Λός Ἄντζελες, Ἅγιον Φραγκίσκον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τήν Ἀβάναν τῆς Κούβας, τό Ρίο ντέ Τζανέϊρο τῆς Βραζιλίας, τήν Κούσκο τοῦ Περοῦ, τό Σαντιάγο τῆς Χιλῆς, τό Μπουένος Ἄϊρες τῆς Ἀργεντινῆς, τό Μοντεβιδέο τῆς Οὐρουγουάης καί ἄλλας.
 • Ἀνακαλύψατε τούς ἀρχαίους πολιτισμούς τῆς Γουατεμάλας, τῆς Ὁνδούρας, τῆς Μπελίζ, τοῦ Μεξικοῦ, τοῦ Περοῦ, τοῦ Ἰσημερινοῦ καί τῆς Βολιβίας, κέντρων τῶν ἄλλοτε Μεγάλων Αὐτοκρατοριῶν τῶν Μάγια, τῶν Ἴνκας καί τῶν Ἀζτέκων.
 • Κάμετε μίαν περιήγησιν μέ μηχανήν χιονοκινήσεως «snowmobile» εἰς τήν Ἀλάσκαν καὶ ἕνα γῦρον εἰς μαγευτικά τοπία, εἰς χιονισμένα λιβάδια καί παγερές λίμνες, κάμετε μίαν περιήγησιν είς τά βάθη τῆς Ζούγκλας τοῦ Ἀμαζονίου, ἤ ἐπιλέξατε ἕνα ταξίδι παρακολουθήσεως πιγκουΐνων καί φαλαινῶν εἰς τήν Ἀνταρκτικήν.
 • Κάμετε ἕνα προσκύνημα ἐπισκεπτόμενοι καί διαμένοντας εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἔρημον Σονόραν τῆς Ἀριζόνα τῶν Η.Π.Α..
 • Γευθῆτε τήν παραδοσιακήν μαγειρικήν καί τά παραδοσιακά ποτά τῆς Ἀμερικανικῆς Ἡπείρου. Καναδικόν Μπάννεκ, Ἀμερικανικόν Τζάμπαλάϊα καὶ Μπέρμπεν οὐΐσκυ, Κουβανικόν σάντουϊτς, Μεξικανική σοῦπα Πεζόλ καί Τεκκίλα, τό Βραζιλιανόν ἐπιδόρπιον Κουΐντιμ ἤ τό Περουβιανόν Λόμο Σολτάντο.
 • Ἐπιλέξτε ἕνα κυνήγι Καναδικῶν χηνῶν εἰς τόν Καναδᾶ, ἕνα κυνήγι βίσονος μέ ὁδηγόν εἰς τήν Γιούτα (ΗΠΑ), ἕνα ταξίδι δι’ἀλιείαν ὀξυρρύγχου καρχαρίου (Μέϊκο) εἰς τήν Καραϊβικήν θάλασσαν, ἕνα κυνήγι ἀλλιγάτορος εἰς τόν Ἀμαζόνιον τῆς Βραζιλίας, ἤ ἕνα ταξίδι διά κυνήγι ἀγριοπεριστερῶν εἰς τήν Ἀργεντινήν.
 • Κάντε ἕνα διηπειρωτικόν ταξίδι πολυτελοῦς ὑπερατλαντικῆς κρουαζιέρας προσεγγίζοντας τρεῖς Ἡπείρους: Νότιον Ἀμερικήν, Ἀφρικήν καί Εὐρώπην.

Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν:

 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καί ξενάγησις ἐκδρομῶν.

Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.

 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Αἱ Ἀμερικαί

Αἱ Ἀμερικαί, ἤ ἡ Ἀμερικὴ, εἶναι ἤπειρος τοῦ δυτικοῦ ἡμισφαιρίου, καὶ περιλαμβάνει τὸ σύνολον τῆς Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς. Μὲ ἐμβαδὸν 42.550.000 τ.χλμ. καταλαμβάνει τὸ 8,3% τῆς συνολικῆς ἐπιφανείας τής Γῆς καὶ τὸ 28,4% τῆς στερεάς. Ὁ πληθυσμὸς της ἀνέρχεται εἰς τοὺς 1,002 δισεκατομμύρια κατοίκους, κατὰ προσέγγισιν τὸ 13,1% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.

Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς ὁ «Νέος Κόσμος», λόγω τῆς ἀνακαλύψεως της ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους σχετικῶς ἀργά, μόλις τὸν 15ον αἰῶνα. Ὑπάρχουν ὡστόσο στοιχεῖα τὰ ὁποῖα δείχνουν τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας ὡς τοὺς πρώτους ἐξερευνητὰς τῆς Ἀμερικῆς, μιὰν χιλιετίαν πρὸ τοῦ Χριστοφόρου Κολόμβου.

Ὑπάρχουν 35 κυρίαρχα κράτη εἰς τὴν Ἀμερικὴν.

Λαμπεραί θάλασσαι, ἔρημοι, βαθεῖαι φάραγγες, ζοῦγκλες καὶ δάση, μεγαλοπρεπεῖς καὶ πολυσύχναστοι πόλεις, ὀροσειραὶ μὲ χιονισμένα ὄρη, ἐθνικὰ πάρκα μὲ ἄγρια ζῶα, ποτάμια, πλουσία χλωρίδα καὶ πανίδα, τοποθεσίαι πολιτισμοῦ καὶ ἀρχαία μνημεῖα, ἡφαίστεια, καταρράκται νεροῦ, καὶ ἕτερα μοναδικὰ μέρη.

Ἐὰν σχεδιάζετε διακοπὰς ἢ ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἀμερικήν, ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μᾶς, ἐπικοινωνήσατε μὲ τὸ Ταξιδιωτικὸν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ. Ὡς Ταξιδιωτικοὶ Ἐμπειρογνώμονες θὰ σᾶς παρέχουμε τὰς καλλιτέρας συμβουλὰς καὶ ἐπιλογὲς διὰ νὰ ἐμπνευστῆτε καὶ νὰ ταξιδέψετε πρὸς τὸ Νέον.

Θεόδωρος Βαράκλας

ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καί Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!