Ἐναλλακτικός Τουρισμός

Ἐξειδικευόμεθα εἰς τήν διοργάνωσιν ἐκδρομῶν Ἐναλλακτικοῦ Τουρισμοῦ.
 • Ταξίδια Περιπέτειας ἐξερευνώντας ἐντυπωσιακά καὶ μοναδικά τοπία τοῦ πλανήτου μας.
 • Κυνηγετικόν Σαφάρι, Φωτογραφικόν Σαφάρι, καὶ Ἀλιευτικαί Ἐκδρομαί.
 • Διοργάνωσις Συνεδρίων.
 • Κρουαζιέρες διά Μῆνα τοῦ Μέλιτος.
 • Ἐξατομικευμένα Πολυτελῆ Ταξίδια.
 • Καταδύσεις εἰς τήν Θάλασσαν καὶ συναρπαστική Ὁδήγησις εἰς τήν Ἔρημον μέ 4×4.
 • Οἰκογενειακαί Ἐκδρομαί.
 • Ἐκδρομαί Γευσιγνωσίας καὶ Γαστρονομίας.
 • Εκδρομαί Ὀρειβασίας και Σκί.
 • Ἀεροαθλήματα (Ἀνεμοπορεία καὶ Πτῶσις μέ Ἀλεξίπτωτον)
Αἱ υπηρεσίαι μας περιλαμβάνουν.
 • Τακτοποιήσεις μετακινήσεων (εἰσιτήρια ἀεροπορικά, σιδηροδρομικά, ἀκτοπλοϊκά, λεωφορείων, κλπ.).
 • Τακτοποιήσεις διαμονῆς.
 • Διοργάνωσις ἐκδρομών & προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Ἀρχηγία καὶ ξενάγησις ἐκδρομῶν.
Εἴτε ἐνδιαφέρεσθε διά ἀτομικόν ταξίδι, εἴτε διά ὁμαδικόν, ἐπιλέξατε τόν τύπον ταξιδίου τόν ὁποῖον θέλετε ἀπό τά προϊόντα μας, ἤ ἐπικοινωνήσατε μαζί μας καὶ ζητήσατέ μας νά σᾶς σχεδιάσουμε ἕνα ἐξατομικευμένον ταξίδι τό ὀποῖον καὶ θά ταιριάζῃ καλλίτερα εἰς τάς ἀπαιτήσεις σας.
 • Ἐνημερωθεῖτε διά ὅλα τά ἐξειδικευμένα ταξιδιωτικά μας προγράμματα.
 • Ἐπικοινωνήσατε μαζί μας διά νά ὀργανώσουμε τήν ἐξειδικευμένην περιήγησίν σας, ἤ τάς ταξιδιωτικάς σας ἀνάγκας.

Ἐναλλακτικός Τουρισμός

Εἶσθε ταξιδιώτης ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ ἕνα ταξίδι πέραν τοῦ παραδοσιακοῦ; Μίαν περιπέτειαν, μίαν ἀθλητικὴν περιοδείαν, ἕνα συνέδριον ἢ μίαν ἐμπειρίαν μοναδικῶν στιγμῶν ὑγείας καὶ χαλαρώσεως εἰς τὰ σπά;

Εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ, ἔχουμε τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὴν γνῶσιν διὰ νὰ σᾶς παρέχουμε τὸ κατάλληλον ταξίδι τὸ ὁποῖον θὰ ἀνταποκρίνεται εἰς τὰ εἰδικὰ ἐνδιαφέροντά σας.

Φωτογραφικὰ καὶ κυνηγετικὰ σαφάρι, ἀποστολαὶ ἁλιείας εἰς θαλάσσας καὶ ποταμούς, ἐκδρομαὶ ἐκτὸς δρόμου καὶ σαφάρι εἰς ἐρήμους μὲ ὀχήματα 4×4, καταδύσεις, σκί, ἐκδρομαὶ οἰνογνωσίας, ἐπισκέψεις νήσων μὲ ἑλικόπτερον εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἢ παραμονὴ εἰς ἀγρόκτημα τῆς νήσου Κρήτης διὰ παραγωγὴν ἐλαίου καὶ τύρου, καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὁ κατάλογος τῶν ταξιδίων ἐναλλακτικοῦ τουρισμοῦ εἶναι ἀτελείωτος.

Ἐπιλέξατε ἀπὸ τὸν ὑπάρχοντα κατάλογον προτάσεων μας, ἤ, ἐπικοινωνήσατε μαζὶ μας εἰς τὸ Ταξιδιωτικὸν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ διὰ νὰ σᾶς κάνουμε κάποιας προτάσεις καὶ νὰ σᾶς βοηθήσουμε νὰ σχεδιάσετε τὰς ἐναλλακτικὰς σας διακοπάς.

Θεόδωρος Βαράκλας
ΥΦΗΛΙΟΣ – Ταξίδια καὶ Τουρισμὸς

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!