• Διάρκεια

  Ἕξ Ἡμέραι

 • Τοποθεσίαι

  ΙΣΡΑΗΛ:  Τέλ Ἀβίβ – Ἱεροσόλυμα  – Βηθλεέμ – Ἰεριχώ – Σαμάρεια – Γαλιλαία

 • Ἡμερομηνίαι Ἐκδρομῆς

  11 ἕως 16 Ἰουνίου 2024

 • Κρατήσεις

  Καλέσατε +30-210-5236263

11 – 16 Ἰουνίου 2024

Ἑξαήμερος Προσκυνηματική Ἐκδρομή εἰς Ἁγίους Τόπους

Τέλ Ἀβίβ – Ἱεροσόλυμα – Βηθλεέμ – Ἰεριχώ – Σαμάρεια – Γαλιλαία

Διά τήν Ἑορτήν τῆς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Ἱεροσόλυμα – Πανάγιος Τάφος – Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν – Βηθλεέμ – Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως – Ἱεριχώ – Ἰορδάνης Ποταμός – Σαμάρεια – Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ – Γαλιλαία – Ναζαρέτ 

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καὶ κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ  τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

Ἑξαήμερος Προσκυνηματική Ἐκδρομή εἰς Ἁγίους Τόπους διά τήν Ἑορτήν τῆς ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (11 ἕως 16 Ἰουνίου 2024).

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ

Ἑπιλέξατε τό ἀνωτέρω πρόγραμμα καὶ ταξιδέψατε μέ τήν φροντίδα καὶ ἐμπειρία τοῦ Πρακτορείου Ταξιδίων ΥΦΗΛΙΟΣ. Θά σᾶς προσφέρουμε τάς ὑψηλῆς ποιότητος ὑπηρεσίας μας καὶ θά μᾶς γνωρίσετε καλύτερα.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

Διαβάσατε τὰς ὁδηγίας μας διὰ ταξιδιώτας αἱ ὁποῖαι ἀναφέρονται εἰς τὰς συγκεκριμένας καὶ ἰσχυούσας ἀπαιτήσεις ἀνὰ χώραν.

Πρόγραμμα

 • Τρίτη 11/06/2024

  ΑΘΗΝΑΙ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΗΘΛΕΕΜ

  Πρωϊνή πτῆσις διά Τέλ Ἀβίβ. Ἄφιξις, ἐπισκέψεις εἰς τήν ἀρχαίαν Ἰόππην καὶ εἰς τήν Λύδδα καὶ ἀναχώρησις διά τήν Βηθλεέμ. Τακτοποίησις εἰς ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς.

 • Τετάρτη 12/06/2024

  ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

   Παρακολούθησις τῆς Θείας λειτουργίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστἀσεως καὶ ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἕδραν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἐν συνεχεὶᾳ προσκύνημα καὶ ξενάγησις εἰς τόν χῶρον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (Πανάγιος Τάφος, Φρικτός Γολγοθάς, κλπ.). Ἐπιστροφή εἰς τήν Βηθλεέμ. Καθ’ὁδόν ἐπισκέψεις εἰς τάς Μονάς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ Ἁγίου Σιμεών τοῦ Θεοδόχου.

  Τετάρτη 12/06/2024

 • Πέμπτη 13/06/2024

  ΒΗΘΛΕΕΜ – ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

  Παρακολούθησις τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν χῶρον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Ἐπίσκεψις εἰς τά προσκυνήματα ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καὶ εἰς τόν λόφον τῆς Σιών. Ἐπιστροφή εἰς τήν Βηθλεέμ καὶ προσκύνημα εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, τό σπήλαιον τῶν νηπίων, καὶ τό χωρίον τῶν ποιμένων.

 • Παρασκευή 14/06/2024

  ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΙΕΡΙΧΩ

  Ἐπίσκεψις εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἱεριχοῦς. Ἱερά Μονή Χοζεβᾶ, Ἱορδάνης ποταμός (Ἁγίασμός τῶν ὑδάτων), Ἱερά Μονή Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, Ἱερά Μονή Προφήτου Ἐλισσαίου καὶ Σαραντάριον Ὄρος. Ἀναχώρησις διά τά Ἱεροσόλυμα. Ἐπίσκεψις εἰς τήν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, εἰς τήν Γεθσημανήν, καὶ ἐπιστροφή εἰς τήν Βηθλεέμ.

  Παρασκευή 14/06/2024

 • Σάββατον 15/06/2024

  ΓΑΛΙΛΑΙΑ - ΣΑΜΑΡΕΙΑ

  Ὁλοήμερος ἐπίκσεψις εἰς τήν Γαλιλαίαν καὶ Σαμάρειαν. Θαβώριον Ὅρος, Ναζαρέτ, Κανά τῆς Γαλιλαῖας, Καπερναούμ καὶ Σαμάρεια (Νεάπολις-Ναμπλούς). Ἐπιστροφή εἰς τήν Βηθλεέμ.

  Ὥρα 23:00 – Μεταφορά εἰς τά Ἱεροσόλυμα (παλαιά πόλις).

  Μεσονύκτιον – Θ. Λειτουργία εἰς τόν Π. Τάφον (προαιρετικῶς).

   

   

 • Κυριακή 16/06/2024

  ΒΗΘΛΕΕΜ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑΙ

  Ὥρα   03:30 – Μεταφορά εἰς τό ξενοδοχεῖον (Βηθλεέμ).

  Ὥρα   11:00 – Ἀναχώρησις μετά τῶν ἀποσκευῶν. Ἐπισκέψεις εἰς τήν Λαύραν Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, καὶ τήν Ἱ. Μονήν Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Μεταφορά εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Τέλ-Ἀβίβ καὶ ἀπογευματινή πτῆσις διά τάς Ἀθήνας.

  Κυριακή 16/06/2024

ΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Διά περαιτέρω πληροφορίας, διαθεσιμότητα, τιμάς καὶ κρατήσεις, παρακαλῶ ὅπως ἐπικοινωνήσατε μέ τό Τουριστικόν Γραφεῖον ΥΦΗΛΙΟΣ τηλεφωνικῶς εἰς τό +30-210-5236263, ἤ ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν διεύθυνσιν [email protected], ἤ συμπληρώνοντας τήν ἠλεκτρονικήν αἵτησιν ἐπικοινωνίας.

e-banner-ATT100
IATA logoHATTA logo
© Copyright - Hyfelios Travel
error: Content is protected !!